Vidov 14.10.2017

Eachine Falcon 250 | C/5
Eachine Falcon 250 | C/4
Eachine Falcon 250 | C/3
Eachine Falcon 250 | C/2
ZMR250 | Vidov P/2
ZMR250 | P/1
Eachine Falcon 250 | C/1
Eachine E010 Mini (nemá zvuk) | P/1

Napsat komentář

Copyright © Vertical FPV 2024